Skip to main content
Kako smo glasaliUncategorized

Glasanje 01. listopada 2021.

By 01/10/2021No Comments
Dopuna dnevnog reda

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima

Za

Konačni prijedlog Zakona o tržištu električne energije

Suzdržani

Konačni prijedlog Zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga

Za

Konačni prijedlog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Protiv

Konačni prijedlog Zakona o elektroničkim medijima

Protiv

Konačni prijedlog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Suzdržani

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći

Suzdržani

Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju statuta azijske infrastrukturne investicijske banke

Za

Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju protokola koji se odnosi na izmjenu članka 50.(a) Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

Za

Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju protokola koji se odnosi na izmjenu članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

Za

Prijedlog zakona o naseljima

Za

Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

Za

Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Singapura, s druge strane

Za

Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Nismo se uključili

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

Nismo se uključili

Prijedlog zakona o referendumu

Suzdržani

Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. godine i dodatnog protokola Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978. godine

Za

Prijedlog odluke o razrješenju/imenovanju članice/predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Za

Prijedlog odluke o razrješenju dijela/imenovanju dijela članova upravnog vijeća Hrvatsko memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

Za

Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030.

Suzdržani

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2020. godinu

Nismo se uključili

Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2020. godinu

Nismo se uključili

Izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva

Nismo se uključili

Izbor, imenovanja i razrješenja

Za

Komentiraj