Teme naše EU kampanje

Izađi na izbore i zaokruži 18!

Mladi vrlo teško dolaze do vlastitog stana: kupnja stana kreditom znači doživotno dužničko ropstvo, a i to mogu samo oni rijetki koji imaju ugovore o radu na neodređeno. Visina najma stanova pak leti u nebo jer svi iznajmljuju turistima. MOŽE I DRUKČIJE ako reguliramo tržište najma stanova na europskoj i nacionalnoj razini te osiguramo pristup stanovanju za mlade i obitelji kroz javna ulaganja u gradnju stanova.

Mnogi građani nemaju pristup zdravstvu zbog cijena usluga ili dugih lista čekanja, a humanitarnim akcijama spašavamo živote bolesne djece. MOŽE I DRUKČIJE ako osiguramo jednak pristup zdravstvu, reguliramo zajedničku javnu nabavu lijekova na EU razini radi snižavanja cijene te ograničimo patentna prava farmaceutskim korporacijama.

Voda je osnovni uvjet života i ne smije biti tretirana kao roba na tržištu, ali korporacije stvaraju pritisak europskim državama da privatiziraju vodne usluge usprkos tome što iskustva pokazuju da tako cijene rastu i pogoršava se usluga. MOŽE I DRUKČIJE ako zaustavimo europske direktive koje traže privatizaciju opskrbe vodom i uvedemo građansku kontrolu nad javnim vodnim poduzećima kako bi svatko zadovoljio osnovne potrebe za vodom.  

Neoliberalna Europa danas slijedi imperativ širenja tržišta nauštrb prava radnika i uvjeta života svih nas. MOŽE I DRUKČIJE ako zaštitimo sindikalno udruživanje, sklapanje kolektivnih ugovora i radničku participaciju te se izborimo da poštena plaća i pristojni radni uvjeti budu ujednačeni na razini cijele Europske unije.

Učestale poplave, suše i požari posljedica su klimatskih promjena koje sve snažnije utječu na svakodnevni život i produbljuju nejednakosti. MOŽE I DRUKČIJE ako provedemo prijelaz s fosilnih na obnovljive izvore energije i financiramo je europskim porezima na korporacije koje visoke profite sele u porezne oaze.

Vjerski fundamentalisti diljem Europe žele dokinuti prava žena i seksualnih manjina, dok elite prešutno odobravaju rastući trend nasilja. MOŽE I DRUKČIJE ako se suprotstavimo diskriminaciji i nasilju nad ženama i LGBT+ zajednice i osiguramo ekonomske uvjete da mogu samostalno odlučivati o svom životu i tijelu.

U Europi ponovno svjedočimo rastu ekstremne desnice, uključujući i obnovu fašističkih i nacističkih pokreta. MOŽE I DRUKČIJE ako beskompromisno branimo antifašizam i suprotstavimo se politici koja potiče mržnju i nasilje prema etničkim i seksualnim manjinama, migrantima i azilantima, te svima “drugačijima”.