Zvižduci za premijera i za svu štetu koju je na…

Zvižduci za premijera i za svu štetu koju je nanio zemlji i gradu kroz dilove sa Bandićem i njegovim žetončićima. #možemo