Tomislav Tomašević: Radit ćemo na: ➡️ uklju… - Možemo! - politička platforma

Tomislav Tomašević:
Radit ćemo na:
➡️ uključivanju građana u odlučivanje, a ne da glavni utjecaj u EU imaju tehnokrati i lobisti korporacija,
➡️ osiguravanju pristupa prirodnim resursima i čistom okolišu za sve,
➡️ jačanju pregovaračke moći radnika, ukidanju poreznih oaza i regulaciji financijskog i bankarskog sektora koji je postao premoćan,
➡️ jednakosti u pravima između muškaraca i žena, jednakosti svih seksualnih orijentacija i rodnih identiteta,
➡️ ljudskoj sigurnosti na način da svi imaju jednaka ljudska prava, da sve osobe pod međunarodnom zaštitom imaju slobodu kretanja unutar EU,
➡️ antifašizmu jer je neprihvatljivo jačanje ksenofobne politike i politike mržnje u EU.

Može i drukčije: za Europu jednakih!