Što vi kažete, jeste li i vi tako pobrojali? ;)… - Možemo! - politička platforma

Što vi kažete, jeste li i vi tako pobrojali? 😉