SRĐ JE GRAD PODRŽAVA LISTU 18 JER MOŽEMO OSIGUR…

SRĐ JE GRAD PODRŽAVA LISTU 18 JER MOŽEMO OSIGURATI JEDNAK PRISTUP ZDRAVSTVU ZA SVE
Možemo li osigurati jednak pristup zdravstvu za sve građane i smanjiti liste čekanja? Možemo! Možemo zajedničkom nabavom na razini Europske unije smanjiti cijene lijekova i ograničiti patentna prava farmaceutskih kompanija. Izađi na europske izbore, glasaj za listu broj 18: Možemo – politička platforma – Nova ljevica – ORaH!