Riješite stanovanje, ne želimo u šatore!…

Riješite stanovanje, ne želimo u šatore!