Razvojni model koji se oslanja na turizam i nekret…

Razvojni model koji se oslanja na turizam i nekretninski biznis ne odgovara potrebama lokalnog stanovništva i trebamo ga mijenjati!

» Posjetite stranicu