Predaja kandidacijske liste za europske izbore…

Predaja kandidacijske
liste za europske izbore