Pratite u 11 sati naše javljanje iz Dubrovnika sa… - Možemo! - politička platforma

Pratite u 11 sati naše javljanje iz Dubrovnika sa zajedničke presice s listom Srđ je Grad. Teme: problemi u zdravstvu i turizmu.