Povodom 17. svibnja, Međunarodnog dana borbe prot…

Povodom 17. svibnja, Međunarodnog dana borbe prot…

Povodom 17. svibnja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, jasno kažemo da naša politička opcija ima nultu toleranciju na homofobiju i transfobiju. Kandidatkinje/i s naše liste potpisale/i su ILGA deklaraciju kojom se obavezuju beskompromisno i predano zalagati se za zaštitu prava seksualnih i rodnih manjina uvijek i svuda.
Lista 18 ❤ LGBTIQ!