Podržimo ovu inicijativu za solidarnost sa starij… - Možemo! - politička platforma

Podržimo ovu inicijativu za solidarnost sa starijim sugrađanima/kama kada je njihovo kretanje van stambenog prostora rizično.

#pomozisusjedima Ljudi za ljude