Okupacija Markovog trga uoči najave raspuštanja … - Možemo! - politička platforma

Okupacija Markovog trga uoči najave raspuštanja Sabora bez donošenja Zakona o saniranju šteta nastalih u potresu.