Ne čestitaj mi 8. mart dokle god ti je OK da me s…

Ne čestitaj mi 8. mart dokle god ti je OK da me se za isti posao plaća manje nego muškarce! Marija Brajdić Vuković
#nečestitajmi8mart #možemo