Ne čestitaj mi 8. mart ako ne misliš da sam sama…

Ne čestitaj mi 8. mart ako ne misliš da sam sama sposobna odučiti hoću li i kada roditi! Danijela Dolenec #nečestitajmi8mart #možemo