NAZOVIMO STVARI PRAVIM IMENOM!
Kad nam pod parolom…

NAZOVIMO STVARI PRAVIM IMENOM! Kad nam pod parolom…

NAZOVIMO STVARI PRAVIM IMENOM!
Kad nam pod parolom zaštite prava na život podmeću ograničavanje prava na izbor, jasno i glasno trebamo poručiti: PRO LIFE = AGAINST CHOICE. Žene imaju pravo samostalno odlučivati o trudnoći i (ne)rađanju.