Naša Sandra Benčić o događanjima na tursko-grčkoj granici.