Napuštanje fosilnih goriva - koje je nužno za za... - Možemo! - politička platforma

Napuštanje fosilnih goriva – koje je nužno za zaustavljanje klimatskih promjena – moguće je samo ako nam europske, nacionalne i lokalne politike osiguraju infrastrukturu za takve prakse. Radikalni zaokret koji nam je sada potreban nije moguće napraviti samo promjenama individualnog ponašanja.

Komentiraj