Na konferenciji za medije pod nazivom “Ima li zeml…

Na konferenciji za medije pod nazivom “Ima li zeml…

Na konferenciji za medije pod nazivom “Ima li zemlje za starce” članovi političke platforme Možemo! govorit će o (ne)odgovornosti Vlade, Ministarstva demografije i regionalne samouprave u slučaju tragičnog požara u Andraševcu te posljedicama nametanja tržišne logike u području socijalne skrbi.