Možemo li mladima pomoći u rješavanju stambenog…

Možemo li mladima pomoći u rješavanju stambenog pitanja? MOŽEMO! Kroz javna ulaganja u stanovanje i na europskoj i na nacionalnoj razini, možemo mladima omogućiti da lakše dođu do stana. Izađi na europske izbore, biraj listu broj 18: Možemo – politička platforma – Nova ljevica – ORaH