Mira Furlan za Možemo!

Mira Furlan o Mimi (Ani Mariji) Simić kaže sljedeće: Mima ujedinjuje dvije naoko nespojive osobine, a to su izuzetna intelektualna spremnost, obrazovanost i znanje na jednoj strani i ogromna empatija, jedno veliko srce na drugoj strani. Takve ljude trebamo, takve političare trebamo! #lista18