JAVNI STANOVI ZA NAJAM, A NE SUBVENCIJE BANKAMA!…

JAVNI STANOVI ZA NAJAM, A NE SUBVENCIJE BANKAMA!