Hrvatska kakvu Možemo! stvoriti: u kojoj guvern…

Hrvatska kakvu Možemo! stvoriti:

u kojoj guverner HNB može biti samo onaj /ona kojem su zakoni vlastite zemlje i prava njenih građana važniji od email disclaimera ćate koji radi za sumnjivi privatni investicijski fond (u ovom slučaju Knighthead) pa na zahtjev novinara i građana da pokaže mailove koje je s Knightheadom razmjenjivao usred Hotmail afere iste objavi i razmisli o davanju ostavke.

» Posjetite stranicu