Građani Hrvatske su solidarni i pokazali su da sm…

Građani Hrvatske su solidarni i pokazali su da smatraju da svi, bez obzira na dubinu džepa, trebaju imati pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama. No naše zdravlje i životi ne smiju ovisiti o milosrđu, trebaju nam sustavna i institucionalna rješenja. Slažete li se?

» Posjetite stranicu