Damir Bakic: Senat Sveučilišta je društvo s neo… - Možemo! - politička platforma

Damir Bakic: Senat Sveučilišta je društvo s neograničenom neodgovornošću!