šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATF… - Možemo! - politička platforma

šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATFORME MOŽEMO! šŸ‘ˆ
Sandra Benčić već je dvadeset godina aktivistica za zaÅ”titu ljudskih prava i rodnu ravnopravnost. Diplomirana je pravnica s viÅ”e od 15 godina radnog iskustva u području regionalnog razvoja i pripremi projekata, osnivačica je jedne od prvih konzultantskih tvrtki za EU fondove, predavačica u Algebri i vanjska stručnjakinja Vijeća Europe. Sudjelovala je u radu nekoliko organizacija civilnog druÅ”tva, pokretala brojne građanske inicijative, bila je članica Povjerenstva za postupanje po pritužbama u MUP-u i Savjeta za razvoj civilnog druÅ”tva, a trenutno je samozaposlena u svom obrtu.