šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATFORME MOŽEMO! šŸ‘ˆ
Tomislav TomaÅ”ević diplomirao je politologiju u Zagrebu i magistrirao održivi razvoj na Cambridgeu. Radi u Institutu za političku ekologiju u Zagrebu te je zastupnik u Gradskoj skupÅ”tini Grada Zagreba kao predstavnik političke platforme Zagreb je NAÅ !. U posljednjih 20 godina aktivan je u brojnim druÅ”tvenim inicijativama za zaÅ”titu okoliÅ”a i javnih dobara, urbani razvoj i prava mladih.