šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATF… - Možemo! - politička platforma

šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATFORME MOŽEMO! šŸ‘ˆ
Gordan Bosanac viÅ”e je od dvadeset godina aktivan u zaÅ”titi ljudskih prava i izgradnji mira u Hrvatskoj i Å”ire. Diplomirani je inženjer fizike, a zavrÅ”io je program Mirovnih studija u Zagrebu i magisterij ljudskih prava u Velikoj Britaniji. Polja njegove stručnosti su ljudska prava, ljudska sigurnost i međunarodna razvojna suradnja. Radio je u organizacijama civilnog druÅ”tva, a danas radi kao samozaposleni analitičar.