šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATF…

šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATF…

šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATFORME MOŽEMO! šŸ‘ˆ
Goran Sergej PristaÅ” redovni je profesor dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti SveučiliÅ”ta u Zagrebu i kazaliÅ”ni umjetnik s uspjeÅ”nom međunarodnom karijerom. Održavao je nastavu na sveučiliÅ”tima i visokim Å”kolama u Stockholmu, Bruxellesu, Kopenhagenu, Giessenu itd. S različitim organizacijama i ustanovama realizirao je niz međunarodnih projekata financiranih sredstvima EU. Sudjeluje u brojnim lokalnim i međunarodnim inicijativama i mrežama za razvoj umjetnosti, kulture i međukulturne suradnje.