šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATF… - Možemo! - politička platforma

šŸ‘‰ UPOZNAJTE ČLANOVE INICIJATIVNOG ODBORA PLATFORME MOŽEMO! šŸ‘ˆ
Branko Ančić je znanstveni suradnik/docent na Institutu za druÅ”tvena istraživanja u Zagrebu, gdje je i predstojnik Centra za istraživanje druÅ”tvenih nejednakosti i održivosti. Objavio je viÅ”e od 30 znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim publikacijama. Vodio je viÅ”e znanstvenih i stručnih projekata te sudjelovao u istraživačkim boravcima na SveučiliÅ”tu u Cardiffu, SveučiliÅ”tu u Beču i institutu GESIS u Kƶlnu.