Za nas u platformi MOŽEMO! politički problem prvog reda su uvjeti života građana u Hrvatskoj danas – ekonomska nesigurnost, siromaštvo, socijalna isključenost i na druge načine narušen dignitet velikog broja naših sugrađana.

U takvim okolnostima većina je građana zabrinuta oko budućnosti i nema vjeru u mogućnost promjene. Rezultat je to, s jedne strane, dugogodišnjeg zanemarivanja donošenja i provedbe ekonomskih i socijalnih politika u interesu većine te, s druge strane, činjenice da imamo ‘zarobljenu’ državu – državu koja servisira privatne i partikularne interese. Da bismo oslobodili razvojni potencijal ovog društva, takvim praksama moramo stati na kraj i izgraditi pravednu državu koja građanima polaže račune.

Naš program počiva na viziji zelene razvojne države – na nizu ambicioznih i budućnosti okrenutih ekonomskih i socijalnih politika. Razvojni model koji zastupamo pretpostavlja decentralizirani, lokalno usmjereni razvoj, jača energetsku i prehrambenu neovisnost, smanjuje ekološki otisak, unapređuje obrazovanje i znanost te potiče istraživanja, inovacije, slobodu izražavanja, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. To je model koji potiče ekonomsku demokraciju, smanjuje prekarne oblike rada i jača pregovaračku moć radnika kroz kvalitetnu regulaciju radnih odnosa i sindikalnog udruživanja.

Mi smatramo da razvojni prioriteti trebaju biti definirani u otvorenim demokratskim procesima s građanima, usmjereni na povećanje kvalitete života ljudi uz ekološku odgovornost prema sadašnjim i budućim generacijama.

Uz ovakav održiv i uključiv model razvoja društva ojačat ćemo ključne poluge socijalne države – obrazovanje, socijalne usluge i zdravstvo, modernizirat ćemo javnu infrastrukturu te obraniti javna dobra i javne usluge od privatizacije i deregulacije. Postojeću ćemo socijalnu državu u bitnome reformirati prema načelima univerzalnosti, emancipacije, jednakopravnosti i rodne ravnopravnosti te kreirati pravedan i progresivan porezni sustav.

Da bismo pokrenuli ovu razvojnu viziju, demontirat ćemo partitokratske strukture koje su državu i društvo u posljednjih 25 godina otele iz domene javnog interesa i pretvorile ih u leglo klijentelizma i korupcije u službi privatnih interesa.

Hrvatska mora biti društvo koje svim svojim stanovnicima jamči jednakost pred zakonom i državnim tijelima te osigurava efikasnost i predvidljivost pravnog sustava. Upravni aparat organizirat ćemo tako da odgovara na potrebe građana i društva u cjelini.

Zato ćemo i teritorijalnom preustroju pristupiti na način koji će okrupnjenim jedinicama lokalne i regionalne samouprave osigurati resurse za stvarnu decentralizaciju i lokalno usmjeren, promišljen razvoj.

Naš je cilj država koja djeluje otvoreno i transparentno, s razvijenim instrumentima građanskog nadzora i drugih oblika sudjelovanja građana u donošenju odluka. Zato ćemo jačati demokratske institucije i unapređivati oblike predstavničke i direktne demokracije.

Postojeće političke elite nas godinama uvjeravaju da Hrvatska ne može bolje!  MOŽEMO!

Zajedno, Hrvatsku MOŽEMO preoblikovati u pravedno, zeleno, solidarno i prosperitetno društvo.