Odbori

Možemo! u Saboru!

Damir Bakić

 • Član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu
 • Član Odbora za europske poslove

Sandra Benčić

 • Predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode
 • Članica Odbora za pravosuđe

Jelena Miloš

 • Članica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije
 •  Članica Odbora za predstavke i pritužbe
 •  Članica Odbora za poljoprivredu

Urša Raukar-Gamulin

 • Članica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo
 • Članica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
 • Članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju
 • Članica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji