Skip to main content
Kako smo glasali

Glasovanje 15. prosinca 2021.

By 16/12/2021No Comments
1. Konačni prijedlog zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Za

2. Konačni prijedlog zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Suzdržani

3. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Protiv

4. Konačni prijedlog zakona o proračunu

Protiv

5. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

Za

6. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Nismo se uključili

7. Prijedlog zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica

Suzdržani

8. Konačni prijedlog zakona o obrazovanju odraslih

Za

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Za

10. Konačni prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa

Protiv

11. Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Suzdržani

12. Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja

Za

13. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora

Za

14. a) Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije

Za

14. b) Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije

Protiv

15. Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama turističkih zajednica za 2019.

Nismo se uključili

16. Izbor, imenovanja i razrješenja

Za

Komentiraj