Skip to main content
Kako smo glasali

Glasovanje 08. travnja 2022.

By 08/04/2022No Comments
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

PROTIV

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

PROTIV

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ,

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG ODLUKA POVODOM IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ PROVJERI BROJA I VJERODOSTOJNOSTI POTPISA BIRAČA TE ZAKONITOSTI POSTUPKA PRIKUPLJANJA POTPISA BIRAČA IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "ODLUČUJMO ZAJEDNO!" I ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "DOSTA JE STOŽEROKRACIJE"

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2020.

ZA

IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2020.

ZA

IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2020. GODINI

PROTIV

IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 22. SRPNJA 2020. DO 15. PROSINCA 2021.

ZA

IZBOR, IMENOVANJA I RAZRIJEŠENJA

ZA

Komentiraj