Glasanje 23. travnja 2021. - Možemo! - politička platforma
Kako smo glasali

Glasanje 23. travnja 2021.

By 23/04/2021No Comments
Informacija o sažetku Nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija

Za

Prijedlog odluke o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Protiv

Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini

Za

A) Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine B) Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine C) Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine D) Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine

Protiv

Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2019. godine

Suzdržani

Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2020.

Suzdržani

Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Za

Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na temelju prigovora protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice koji je podnijela zastupnica Dalija Orešković

Protiv zaključka Odbora

Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na temelju zahtjeva zastupnika Domagoja Hajdukovića za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskog sabora

Protiv zaključka Odbora

Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana u radnu skupinu za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe

Isključili se iz glasanja

Komentiraj