Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 23. rujna 2022.

By 23/09/2022No Comments
IZVJEŠĆE MIP-a

ZA

62 ZAKONA - IZMJENE SE ODNOSE NA KONVERZIJU KUNE U EURO

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 2182/2004 O MEDALJAMA I ŽETONIMA KOJI NALIKUJU EUROKOVANICAMA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLATNOM PROMETU

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

ZA

IZVJEŠĆE ODBORA O NE USVAJANJU - GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021. GODINU

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O GNOJIDBENIM PROIZVODIMA

SUZDRŽANI

Komentiraj