Glasanje 19. ožujka 2021. - Možemo! - politička platforma
Kako smo glasali

Glasanje 19. ožujka 2021.

By 19/03/2021No Comments
Mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi poslovnika Hrvatskog sabora

Protiv

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciju ugljikovodika

Protiv

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Suzdržano

Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Svjetske meteorološke organizacije o pravnom statusu i djelovanju Ureda za projekte Svjetske meteorološke organizacije u RH

Za

Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Suzdržano

Prijedlog zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sigurnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

Za

Prijedlog zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu

Za

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Za

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2019. godinu

Za

Prijedlog nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Protiv

Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i ugovorom između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine

Protiv

Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i ugovorom između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine

Protiv

Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine

Suzdržano

Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine

Suzdržano

Izvješće o radu Odbora za europske poslove za 2019. godinu

Suzdržano

Komentiraj