Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 18. prosinca 2020.

By 18/12/2020No Comments
Izvješće o konzultacijama u vezi s namjerom proglašenja isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru

Za

Prijedlog odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru

Za

Prijedlog odluke o prihvaćanju Odluke vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335EU, EURATOM

Za

Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

Za

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

Protiv

Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja ("EPPO")

Za

Konačni prijedlog Zakona o sustavu osiguranja depozita

Za

Konačni prijedlog Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija

Suzdržan

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Protiv

Konačni prijedlog Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Za

Komentiraj