Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 16. prosinca 2022.

By 16/12/2022No Comments
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

PROTIV

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNOM POREZU NA DOBIT

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

PROTIV

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

PROTIV

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

PROTIV

PRIJEDLOG ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

NISMO SE UKLJUČILI

PRIJEDLOG NACRTA IZMJENA USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE

NISMO SE UKLJUČILI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA VOJNU POMOĆ ZA POTPORU UKRAJINI „EU MILITARY ASSISTANCE MISSION – UKRAINE“

NISMO SE UKLJUČILI

Zaključak o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA

ZA

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA GOSPODARENJA ENERGENTIMA NAFTE I PLINA KOJI SE PROIZVODE NA TERITORIJU HRVATSKE TE NADZORA, MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITIH RADNJI I KORUPCIJE

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE

PROTIV

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP)

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prijedlog Katarine Peović

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U JAVNOM SEKTORU

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE DO 2032. GODINE

SUZDRŽANI

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2021. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

NISMO SE UKLJUČILI

GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2021. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2021. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2021. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

IZBOR, IMENOVANJA I RAZRIJEŠENJA

ZA

Komentiraj