Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 10. lipnja 2022.

By 12/06/2022No Comments
DOPUNA DNEVNOG REDA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU I VREDNOVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA

SUZDRŽANO

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

SUZDRŽANO

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O MATIČNOM BROJU

ZA

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2021.

ZA

IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2020. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA

PROTIV

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2020.

PROTIV

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2021.

PROTIV

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021.

PROTIV

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2021. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2019. GODINU

SUZDRŽANI

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2020. GODINU

SUZDRŽANI

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2020.

NISMO SE UKLJUČILI

Komentiraj