Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 05. veljače 2021.

By 05/02/2021No Comments
Dopuna dnevnog reda

Za

Izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva

Za

Prijedlog odluke o proglašenju Isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Suzdržano

Prijedlog Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Protiv

Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u 2020. godini

Protiv

Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj za razdoblje 11. ožujka 2020. do 15. siječnja 2021.

Protiv

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2019. godini

Protiv

Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju kazne zatvora

Za

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke

Za

Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

Suzdržan

Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013

Za

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Za

Konačni prijedlog Zakona o proglašavanju parka prirode "Dinara"

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Protiv

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti

Suzdržano

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Za

Prijedlog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Suzdržano

Prijedlog Zakona o elektroničkim medijima

Suzdržano

Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2019.

Suzdržano

Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost; visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2019. - srpanj 2020.

Suzdržano

Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2019. godinu

Isključili se iz glasovanja

Izbor, imenovanja i razrješenja

Za

Komentiraj