Glasanje 05. ožujka 2021. - Možemo! - politička platforma
Kako smo glasali

Glasanje 05. ožujka 2021.

By 05/03/2021No Comments
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Suzdržani

Prijedlog zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

Suzdržani

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Suzdržani

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja

Suzdržani

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Suzdržani

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Za

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i prijedlog izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2019. godinu

Protiv

Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Za

Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2019. godinu

Protiv

Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2018. godini i Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2019. godini

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjeni Kaznenog zakona

Za

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obrtu

Za

Komentiraj