Glasanje 02. lipnja 2021. - Možemo! - politička platforma
Kako smo glasali

Glasanje 02. lipnja 2021.

By 02/06/2021No Comments
Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva

Za

Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja izv. prof. dr. sc. Viliju Berošu, ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske

Za

Prijedlog zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Za

Konačni prijedlog Zakona o naknadama u području intelektualnog vlasništva

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Za

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Suzdržani

Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o nezakonitoj trgovini morskim putem, kojim se primjenjuje članak 17. Konvencije UN-a protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima

Za

Prijedlog odluke o razriješenju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost

Za

Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost

Protiv

Prijedlog odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Protiv

Prijedlog odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Protiv

Prijedlog Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050.

Suzdržani

Prijedlog Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050.

Suzdržani

Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencje

Suzdržani

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2018. godinu - prima se na znanje

Protiv

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2019. godinu - prima se na znanje

Protiv

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. godinu - prima se na znanje

Protiv

Izvješće o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj (2013.-2020.) u kontekstu globalnog pokreta za klimu i pandemije COVID 19

Za

Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2020. godinu

Za

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Isključili se iz glasanja

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti spremnosti Republike Hrvatske za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz programa održivog razvoja do 2030.

Isključili se iz glasanja

Izvješće o radu državnog ureda za reviziju za 2020.

Za

Komentiraj