Skip to main content
Amandmani

Amandman na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

By 14/10/2022No Comments

Amandman na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

Komentiraj