Skip to main content
Amandmani

Amandman na Prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

By 13/12/2022No Comments

Prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br.430

Amandman 1

Članak 15.

Iza stavka (7) dodaju se stavci (8) i (9)  koje glase:

(8) Prava iz stavka (1) do stavka (7) ovog članka pripadaju i trudnici odnosno majci kojoj joj je tijekom trudnoće istekao ugovor o radu na određeno vrijeme na jedan od načina predviđenih Zakonom o radu.

(9) Postupak dokazivanja i ostvarivanja prava iz stavka (8) ovog članka propisuje ministar nadležan za pitanja rada u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Zakona.

Obrazloženje:

Žene kojima tijekom trudnoće istekne ugovor o radu na određeno nemaju prava iz članka 15. niti prava na naknadu kakvu bi imale da im ugovor nije istekao prije početka korištenja prava na rodiljni i roditeljski dopust.

Upravo su stoga žene koje rade na ugovor na određeno u značajno nepovoljnijem položaju od onih koje rade na ugovore na neodređeno i zaštićene su od otkaza te primaju prvih šest mjeseci naknadu u iznosu prosjeka svoje plaće. Ovo je posebno značajno obzirom na to da u ugovorima na određeno vrijeme najveći udio upravo imaju žene što dovodi do toga da mnoge mlade žene nemaju mogućnost koristiti punu naknadu za rodiljni i roditeljski dopust. Osiguranjem navedenih prava navedena kategorija žena imala bi jednaka prava na rodiljne i roditeljske naknade kao i sve ostale čime bi se doprinijelo i pitanju rodne jednakosti i pitanju egzistencijalne sigurnosti mladih obitelji.

Komentiraj