Skip to main content
Amandmani

Amandman na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 16

Komentiraj