Možemo! u Saboru

Ovdje možete pronaći infomacije o našem djelovanju u Saboru!

Kako smo glasali

Pogledajte popis sjednica i za svaku od njih kako smo glasali o svakoj pojedinoj točki.

Zastupnička pitanja

Pročitajte koja smo sve pitanja postavili, kao i odgovore koje smo na njih dobili.

Inicijative

Pogledajte naše inicijative na jednom mjestu.

Amandmani

Pročitajte naše amandmane.