Teodor Celakoski

Teodor Celakoski

je kulturni radnik i aktivist za zaštitu javnih i zajedničkih dobara. Diplomirao je filozofiju i komparativnu književnost u Zagrebu. Od ranih 2000-ih bavi se umrežavanjem, kulturnom politikom i institucionalnim inovacijama u kulturi. Zadnjih 15 godina se kroz inicijativu Pravo na grad te surađujući s lokalnim građanskim inicijativama i sindikatima bavi obranom i boljim upravljanjem javnim prostorom te javnom i komunalnom infrastrukturom. Tijekom 2017. je sudjelovao u pokretanju političke platforme Zagreb je naš!.

More Staff

Ivo Špigel

Ivo Špigel

Iskra Mandarić

Iskra Mandarić

Damir Bakić

Damir Bakić

Iva Ivšić

Iva Ivšić