Iskra Mandarić

Iskra Mandarić

sindikalna je aktivistica angažirana u borbi za radnička prava, bolje uvjete rada i dostojanstvo struke radnika u predškolskom odgoju. Članica je Sindikata obrazovanja, medija i kulture. Politički se angažirala jer smatra da je bolji svijet moguć samo ako se i sami angažiramo. Promjena počinje od nas samih, zato djelujmo — pokrenimo promjene!

More Staff

Nives Miošić

Nives Miošić

Nebojša Zelič

Nebojša Zelič

Tomislav Tomašević

Tomislav Tomašević

Marija Brajdić Vuković

Marija Brajdić Vuković