Iskra Mandarić

Iskra Mandarić

sindikalna je aktivistica angažirana u borbi za radnička prava, bolje uvjete rada i dostojanstvo struke radnika u predškolskom odgoju. Članica je Sindikata obrazovanja, medija i kulture. Politički se angažirala jer smatra da je bolji svijet moguć samo ako se i sami angažiramo. Promjena počinje od nas samih, zato djelujmo — pokrenimo promjene!

More Staff

Goran Sergej Pristaš

Goran Sergej Pristaš

Tomislav Tomašević

Tomislav Tomašević

Ivo Špigel

Ivo Špigel

Draženka Polović

Draženka Polović