Đuro Capor

Đuro Capor

od 2005. godine radi kao profesor povijesti u dubrovačkoj gimnaziji. Od 2006. aktivno sudjeluje u raspravama o prostornom planiranju i upravljanju javnim dobrima. Koordinator je građanske inicijative Srđ je naš koja se već 15 godina suprostavlja planiranju megalomanskog golf resorta na Srđu. Dio je Inicijativnog odbora Platforme Možemo!  jer vjeruje da ovi ljudi znaju i mogu građanima Hrvatske osigurati održiva rješenja i razvoj primjeren potrebama lokalne zajednice.

More Staff

Urša Raukar

Urša Raukar

Iskra Mandarić

Iskra Mandarić

Mima Simić

Mima Simić

Draženka Polović

Draženka Polović